Wat is een BKR registratie?

 

Wanneer krijg ik een BKR registratie?

 

BKR staat voor Bureau Krediet Registratie, zodra u een krediet krijgt bij een bedrijf dat is aangesloten bij Bureau Krediet Registratie krijgt u hier een notitie zodat andere bedrijven weten dat u al een krediet heeft lopen bij een andere aanbieder.

Bij welke leningen krijg ik een BKR registratie?

 

U krijgt een Bureau Krediet Registratie bij: Creditcards, doorlopende kredieten, effectenlease, persoonlijke leningen, salaris kredieten, winkelpassen en bij afbetalingen van warenhuizen. Heeft u een studenten lening van het IBG of een onderhandse lening, maak u niet druk u heeft dan geen BKR registratie.

 

Hoelang blijft mijn BKR registratie staan?

 

Zodra u een krediet krijgt heeft u dus ook een notitie bij het BKR, deze notitie blijft nadat u het krediet volledig heeft afgelost nog vijf jaar staan, ook uw gegevens zijn dan nog zichtbaar. Er wordt dan aan de gegevens toegevoegd dat u uw krediet heeft afbetaald en wanneer u dit heeft gedaan.

Na vijf jaar verdwijnen de gegevens en notitie automatisch.

Waarom bestaat de BKR registratie?

 

Tot de jaren ’60 werden al de gegevens bijgehouden door de financiële dienstverlener zelf. Toen werd er afgesproken dat dit centraal geregeld zou worden, dit omdat tot die tijd de financiële dienstverlener navraag ging doen bij de werkgever, familie of bekenden. Zo ontstond het Bureau Krediet Registratie.

 

Welke gegevens worden er door BKR bewaard?

 

De Persoonsgegevens:

 

 • Achternaam.
 • Voorletter(s).
 • Geboortedatum.
 • Adres.
 • Postcode en woonplaats.

 

Kredietgegevens:

 

 • Hoogte van het krediet.
 • Ingangsdatum van het krediet.
 • Voorziene maand waarin de aflossing wordt betaald.
 • Maand wanneer de aflossing betaald is.
 • Soort krediet.
 • Bijzonderheden zoals, achterstand in betaling e.d.

Wat als mijn krediet aanvraag wordt afgewezen?

Als uw krediet aanvraag wordt afgewezen dan kan het zijn dat u een negatieve BKR registratie heeft. Wat u daar aan kunt doen leest u hier.

Kan ik een hypotheek afsluiten terwijl ik een BKR registratie heb?

 

Bijna alle leningen die u afsluit worden geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie. Als u netjes uw lening/ krediet betaald kunt u normaal gesproken wel een hypotheek krijgen, de hoogte van uw hypotheek kan wel beïnvloed worden door eerdere / lopende lening(en). Als u een negatieve BKR registratie heeft dan kan het wel invloed hebben op uw hypotheek, want dan kan de hypotheek verstrekker besluiten om u daardoor geen lening te geven. Meer informatie over een negatieve BKR registratie vind u hier.

 

Kan ik inzage in mijn dossier krijgen?

 

Ja, u kunt inzage in uw dossier krijgen bij het BKR, hier zijn wel kosten aan verbonden maar dat is slechts €4,95. Ieder jaar vragen zo’n 100.000 consumenten hun dossier op, de meest voorkomende reden is dat ze afgewezen worden voor een lening of krediet. Ook kunt u nagaan welke instanties uw gegevens hebben bekeken bij het BKR, als ze zonder reden uw gegevens hebben bekeken dan kan de instantie een boete opgelegd krijgen.

 

Negatieve BKR-registratie en bijzonderheidscodes:

A – Achterstandsmelding

H – Herstel

1 – Er is sprake van een betalingsachterstand waarbij inmiddels een regeling getroffen is voor de nog openstaande lening.

2 – Het nog openstaande gedeelte van de lening is opeisbaar gesteld. Dit betekent dat de lening uit handen is gegeven aan een incassobureau.

3 – Tweehonderd vijftig euro of meer is op de schuld is afgeboekt.

4 – Degene die de lening is aangegaan is voor de kredietgever onbereikbaar.